+359 882 048 615

office@agro-mh.bg

+359 882 048 615

"Агро органик трейд " ЕООД

Опитни специалисти

Фирмата е основана от специалисти, добре познати и с дългогодишен опит на международния пазар. Специализирана е в изкупуването, преработката и износа на диворастящи и култивирани, органични билки и сухи плодове. Създадена е и се спазва добра производствена практика с пълно проследяване на произхода на суровината.

Информация за АГРО ОЙЛ МХ

Отговорност и професионализъм

Фирмата подхожда с голяма отговорност и висок професионализъм към събирането, преработката и дистрибуцията на продуктите, които предлага. Основен приоритет на фирмата е директният контакт с производителя чрез консултации и посещения на място.

Информация за нас

Стриктно контролиран процес

Контролираме процеса на брането, сушенето, пакетирането и окачествяването на продукта. Гъвкавата ни ценова политика отговаря на реалностите на пазара и на нуждите на потребителите. Работим предимно в Европа, навлизаме в САЩ и Азия. Планираме производство и пакетиране на органична серия от брашна, масла и билки.